Instalacje w obiektach różnego typu oraz przemysłowe

Wykaz realizacji Grafbud s.c. w sektorze "Obiekty budownictwa przemysłowego"

obp1 obp2 obp3 obp4
(kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie)

ZLECENIODAWCA: Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Remont stacji wody zdemineralizowanej i podniesienie wydajności do ok. 2m3/h
 • Montaż pompy hydroforowej wraz z falownikiem o wydajności 8m3/h przy ciśnieniu 6 bar
 • Remont stacji obejmuje stopnie od I do V (filtr żwirowy, filtracja na węglu aktywnym, filtry ochronne, zmiękczanie, odwrócona osmoza wymiana na instalację niskociśnieniową)

OKRES REALIZACJI: 24.04.2002 r. – 19.06.2002 r.

Fabryka Porcelany sp. z o.o.

 • Projekt techniczny stacji pomiarowej gazu wraz z instalacjami podłączeniowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Montaż stacji pomiarowej wraz z podłączeniem instalacji gazowych średniego ciśnienia
 • Zespół zaporowo – upustowy
 • Zmiany w wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem reduktora ciśnienia o wydajności 500 m3/h
 • Wykonanie przyłącza do pieca dekoracyjnego i komorowego
 • Roboty przyłączeniowe gazo-niebezpieczne
 • Obsługa geodezyjna zadania
 • Zaprojektowanie 240 mb sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Zaprojektowanie i wykonanie sieci średniego ciśnienia Fi 160
 • Uzyskanie opinii technicznej uprawnionego Rzeczoznawcy stwierdzającego, że sieć gazowa wewnętrzna spełnia warunki techniczne

OKRES REALIZACJI: 14.06.2002 r. – 23.09.2002 r.

Fabryka Porcelany sp. z o.o.

 • Modernizacja węzła cieplnego:
  • Przyłącze cieplne pomiędzy Komora MPC – Węzeł cieplny F P
  • Zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego z automatyką sterująco-realizującą
  • Sterowanie pogodowe sieci c.o.
  • Pomiar energii cieplnej ultradźwiękowym licznikiem ciepła
  • Przygotowanie c.w.u. poprzez wymiennik typu JAD i zbiornik zasobowy
  • Układ sterowanie do ograniczenia poboru mocy max
  • Przygotowanie pomieszczenia w zakresie robót budowlanych
 • Modernizacja sieci wodociągowej:
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej realizowanych prac
  • Przyłącze wodne Wodomierz – Wodociągi – Biurowiec
  • Główny rurociąg wody zimnej na odcinku Biurowiec – Formownia
  • Zainstalowanie w hydroforni pompy o wydajności 10 m3/h
  • Sterowanie pompą umożliwiające zasilanie zakładu ze zbiornika zasobowego wody
  • Sterowanie falownikowe pompy umożliwiające stabilizację ciśnienia sieci

OKRES REALIZACJI: 15.10.2003 r. – 12.02.2003 r.

Rieber Foods Polska S.A.

 • Budowa ciepłociągu z rur preizolowanych na terenie „bazy transportu” przy ul. Wyszyńskiego 3 we Włocławku:
  • Ułożenie ciepłociągu z rur stalowych preizolowanych 50/125 L=2x70mb
  • Włączenie do istniejących rurociągów
  • Demontaż trelinki
  • Wykopy i podbudowa z podsypki piaskowej
  • Zasypanie i zagęszczenie wykopu
  • Odtworzenie nawierzchni (ułożenie zdjętej trelinki)

OKRES REALIZACJI: 20.10.2003 r. – 31.10.2003 r.

Hydrobudowa – Włocławek S.A.

 • Wykonanie przełożenia kolektora osadów DN 160 biegnącego za reaktorem 5.3 długości ~ 100 mb:
  • Demontaż istniejącego kolektora
  • Montaż nowego kolektora zgodnie z projektem
  • Przekazanie do eksploatacji nowego kolektora wraz z próbami i odbiorem

OKRES REALIZACJI: 26.07.2004 r. – r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Prace instalacyjne na hali Patentowni PPC II

OKRES REALIZACJI: 14.04.2005 r. – 05.05.2005 r.

Rieber Foods Polska S.A.

 • Przegląd oraz konserwacja dwóch kotłów wodnych firmy Hoval typu ST Plus 650
 • Demontaż, przegląd i montaż stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia przy ul. Wyszyńskiego we Włocławku

OKRES REALIZACJI: 27.04.2005 r. – 21.05.2005 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie instalacji gazowej koniecznej do zasilania linii patentowniczo – cynkowniczej nr 7

OKRES REALIZACJI: 14.03.2005 r. – 11.04.2005 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie instalacji sprężonego powietrza do odmuchów
 • Wykonanie instalacji wodnej

OKRES REALIZACJI: 27.07.2005 r. – 06.08.2005 r.

PBG Przeźmierowo

 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek – kotłownia

OKRES REALIZACJI: 08.08.2005 r. – 07.10.2005 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie:
  • Podłączenia wody
  • Wykonania studni nowej instalacji gazowej

OKRES REALIZACJI: 27.07.2005 r. – 30.10.2005 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie prac instalacyjnych:
  • Montaż nagrzewnic gazowych
  • Podłączenie kompresora
  • Wykonanie instalacji gazowej

OKRES REALIZACJI: 24.11.2005 r. – 30.12.2005 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie prac instalacyjnych:
  • Remont instalacji c.o. na portierni
  • Wpalenie zaworów zasilania i powrotu wody chłodzącej do nowych mokro ciągów
  • Wpalenie zaworów zasilania w emulsję do nowych mokro ciągów
  • Demontaż instalacji powrotu wody linii nr 4
  • Czyszczenie osadnika linii nr 11
  • Wymiana czujnika STB w komorze suszarniczej
  • Wykonanie 8 połączeń kołnierzowych na fluidzie linii nr 7
  • Wykonanie instalacji zbierania kondensatu z lini nr: 7, 9, 10, 11, 12, 13

OKRES REALIZACJI: 30.12.2005 r. – 30.01.2006 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie prac instalacyjnych:
  • Instalacja gazowa z nagrzewnicami
  • Instalacja detekcji gazu
  • Instalacja odpływu emulsji mokro ciągów

OKRES REALIZACJI: 01.03.2006 r. – 30.03.2006 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie przepompowni wód deszczowych do celów chłodniczych wraz z rurociągiem Fi 200 PE

OKRES REALIZACJI: 25.04.2006 r. – 24.06.2006 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie podłączenia instalacji gazowej wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową na nowej hali

OKRES REALIZACJI: 25.04.2006 r. – 24.06.2006 r.

Rieber Foods Polska S.A.

 • Wykonanie stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia oraz instalacji gazowej średniego ciśnienia

OKRES REALIZACJI: 02.11.2006 r. – 15.12.2006 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie głównej stacji gazu z wszelkimi przyłączami

OKRES REALIZACJI: 01.12.2006 r. – 17.12.2006 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie zasilania zakładu w wodę technologiczną oraz w wodę c.o.

OKRES REALIZACJI: 02.12.2006 r. – 15.01.2007 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wymiana instalacji:
  • c.o.
  • ciepłej i zimnej wody
  • wody technologicznej
  • pary wodnej

OKRES REALIZACJI: 24.10.2006 r. – 30.12.2006 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • instalacja emulsji dla 20 mokrociągów

OKRES REALIZACJI: 22.02.2007 r. – 31.03.2007 r.

Hydrobudowa Włocławek S.A.

 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek

OKRES REALIZACJI: 04.04.2007 r. – 17.05.2007 r.

Instal Projekt Włocławek

 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do celów produkcyjnych i grzewczych z punktem redukcyjno – pomiarowym gazu

OKRES REALIZACJI: 16.05.2007 r. – 30.09.2007 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie instalacji doprowadzenia azotu na linię wraz z rozdzielaczem

OKRES REALIZACJI: 07.03.2007 r. – 30.06.2007 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji

OKRES REALIZACJI: 01.08.2007 r. – 20.08.2007 r.

NOVOL

 • Wykonanie inst.grzewczej, inst.elektrycznej, technologicznej i sanitarnej

OKRES REALIZACJI: 12.2010 r.

Eco-therm Sp.z o.o.

 • Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

OKRES REALIZACJI: 05.2011 r.

MOTORGAS

 • Wykonanie sieci cieplnej na oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazow.

OKRES REALIZACJI: 06.2011 r.

KUJAWIANKA

 • Wykonanie wewnętrznej inst. gazu

OKRES REALIZACJI: 06.2011 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie rur preizolowanych dla co, technologii, pary

OKRES REALIZACJI: 08.2011 r.

Instal-Projekt

 • Wykonanie instalacji gazu

OKRES REALIZACJI: 10.2011 r.

MOTORGAS

 • Montaż agregatu kogeneracyjnego sieci cieplnej

OKRES REALIZACJI: 10.2011 r.

EKOFLORA

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji

OKRES REALIZACJI: 02.2012 r.

HUSAR

 • Wykonanie inst. kotłowni i co w przepompowni ścieków

OKRES REALIZACJI: 04.2012 r.

MOTORGAS

 • Wykonanie rob.instalacyjno-montażowych Strzegom

OKRES REALIZACJI: 05.2012 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie układu zasilania w wodę chłodniczą

OKRES REALIZACJI: 09.2012 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie wymiany odcinka sieci wody komunalnej

OKRES REALIZACJI: 09.2012 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie układu zasilania w wodę chłodniczą

OKRES REALIZACJI: 09.2012 r.

BUD-EKO

 • Wykonanie robót inst.-montaż w Gniewkowie

OKRES REALIZACJI: 10.2012 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie układu zamkniętego obiegu wody 200m3/h 2MW

OKRES REALIZACJI: 12.2012 r.

MOTORGAS

 • Wykonanie inst.kotłowni wraz z automatyka Skawina

OKRES REALIZACJI: 03.2012 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie prac montażowych przy nowych prostociągach

OKRES REALIZACJI: 04.2012 r.

MOTORGAS

 • Wykonanie podłączenia agregatu kogerenacyjnego do inst.gazowej, cieplnej, chłodniczej wraz z montażem komina OŚ w Dąbrowie Górniczej

OKRES REALIZACJI: 07.2013 r.

MOTORGAS

 • Wykonanie instalacji przy agregacie kogeneracyjnym w Żorach

OKRES REALIZACJI: 12.2013 r.

MOTORGAS

 • Wykonanie i montaż odwadniaczy na OŚ w Mińsku Mazowieckim

OKRES REALIZACJI: 01.2014 r.

SKANSKA SA

 • Wykonanie robót montażowych na OŚ w Skawinie

OKRES REALIZACJI: 02.2014 r.

PM PROMONT

 • Wykonanie robót inst.montaż Puławy

OKRES REALIZACJI: 05.2014 r.

HUSAR

 • Wykonanie instalacji c.o. , instalacji zasilania czynnikiem grzewczym nowych wymienników ciepła OŚ w Tyrowie

OKRES REALIZACJI: 07.2014 r.

Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A.

 • Wykonanie przyłącza CO

OKRES REALIZACJI: 08.2014 r.

PM PROMONT

 • Wykonanie instalacji technologicznej, elektrycznej Zakład Xella Teodory

OKRES REALIZACJI: 09.2014 r.

AB INDUSTRY

 • Wykonanie prac technologicznych na Instalacji Kogeneracji i Odsiarczania Biogazu OŚ Warszawa

OKRES REALIZACJI: 10.2014 r.

HUSAR

 • Wykonanie sieci biogazu, inst. technologicznej OŚ w Głogowie

OKRES REALIZACJI: 12.2014 r.

PWiK Ostróda

 • Wykonanie inst.cieplnej i biogazowej na stanowisku kogeneratora OŚ Tyrowo

OKRES REALIZACJI: 01.2015 r.

HUSAR

 • Wykonanie sieci biogazu, inst. technologicznej OŚ w Głogowie

OKRES REALIZACJI: 02.2015 r.

AB INDUSTRY

 • Wykonanie prac technologicznych na Instalacji Kogeneracji i Odsiarczania Biogazu OŚ Warszawa

OKRES REALIZACJI: 03.2015 r.